روزنامه ایران:

 مرد ۸۴ ساله اى که ۸۶ زن و ۱۷۰ فرزند دارد در دادگاه نیجریه به اعدام محکوم شد.

«محمد بللو ابوبکر» که آموزگار بازنشسته است در ایالت «نیجر» زندگى مى کند و افشاى ازدواجش با ۸۶ زن، وى را به یکى از مشهورترین مردان نیجریه تبدیل کرد.

سن بیشتر زنان وى از یک چهارم سن خودش کمتر و سن برخى آنان از فرزندانش هم کمتر است.

وى مى گوید: خود زنان به خاطر توانایى هاى خاص من در درمان انواع بیمارى ها مایل بودند زنم شوند.

وى در حالى از بیان منبع درآمدش براى امرار معاش خانواده بزرگش خوددارى کرده که هر روز دست کم سه کیسه برنج به ارزش ۹۰۰دلار در خانه اش پخته مى شود.

او در دادگاه عالى «نیجر» به جرم داشتن ده ها زن به اعدام محکوم شد. حال آن که اگر بخواهد زنده بماند فقط یک هفته براى طلاق همسرانش فرصت دارد.
 
/ 0 نظر / 26 بازدید