به چشمان خود اعتماد نکنید

١-به علامت + در شکل زیر به مدت کوتاه نگاه کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

ابتدا تمام دایره ها را سبز رنگ می بینید، سپس فقط یک دایره سبز رنگ می بینید که حول یک محور میچرخد

٢-به نقطه خاکستری وسط تصویر زیر نگاه کنید.سپس سر خود را عقب و جلو ببرید. به نظر می رسد که دوایر می چرخند


آیا می توانید نقاط سیاه را بشمارید؟


 
/ 0 نظر / 33 بازدید