چهره های آسمانی

روزپنجشنبه با تعدادی از دوستان به منزل یکی از خانواده های شهدا

(شهید محمود کبیری و شهید محمد رضا کبیری ) رفتیم .

این خانواده دو شهید  تقدیم انقلاب کرده اند.دو فرزند دیگر اونا هم از

جانبازان گرانقدر بودند . خانه محقر این خانواده و زنگی ساده و بی

 آرایش آنان برایم درس آموز و قابل تامل بود. این پدر و مادر

شهید براستی آسمانی و بهشتی هستند.

 

/ 0 نظر / 29 بازدید