بهار

(برگرفته شده از یک بنر در یک جلسه)

بهار سه گونه است:

بهار این جهان که هنگام شادمانی است.

بهار آن جهان که نعیم جاودانی است.

وبهار نهانی که اگر داری خود دانی و اگر نداری و پنداری که داری دراز حسرتی است که

در آنی

 

/ 0 نظر / 27 بازدید