توکل

هنگامیکه به پروردگار عالم می‏اندیشی چقدر افکار دیگر در نظرت کو‏چک

 و حقیر جلوه می‏کنند ۰

/ 0 نظر / 25 بازدید