دیدن زمین از فضا

( فارس)

نخستین بانوی فضا‌گرد جهان در پیام خود به دومین مسابقه رصدی صوفی گفت: دیدن زمین از فضا به انسان احساس تواضع می‌دهد. 
   
 
در پیام انوشه انصاری نخستین بانوی فضا‌گرد جهان و اولین ایرانی فضانورد به دومین رقابت صوفی ایران آمده است:
دوستان منجم،

از نخستین لحظه‌ای که چشمان بشر به روی آسمان زیبای شب و ستارگان درخشانش گشوده شد، این تصویر زیبا منبع الهام بخش تخیلات او شد. ابتدا تصور کردیم خدایان نظاره‌گر ما هستند. سپس تصاویر و اشکال خدایان و مخلوقات اسطوره‌ای را دیدیم و پنداشتیم که این آنها هستند که سرنوشت ما را رقم می‌زنند.

اما با رشد اندیشه و تفکرمان دریافتیم که اینها نه خدایان، که ستارگان و سیاراتی همانند خورشید و خانه امان- سیاره زمین- هستند. هر چند خودبینی و تکبرمان ما را تا جایی سوق داد که خیال کردیم که ما در مرکز کهکشان قرار داریم و همه چیز حول محور ما می‌گردد.

شاید دریافتن این مسئله که دنیا به دور ما نمی‌گردد یکی از ژرفترین دریافتهای تاریخ بشر بود.

نجوم به ما آموخت که ما ذره غباری گم شده در میان میلیونها ستاره دیگر هستیم و با نشان دادن جای انسان در کهکشان بیکران، به ما درس تواضع و فروتنی آموخت.
هیچ چیز به اندازه دیدن سیاره مان -زمین- از فضا به انسان احساس تواضع نمی‌دهد.

در طول تاریخ آن چه همیشه ثابت مانده این است که ما در آسمان به دنبال پاسخهایمان می‌گردیم؛ پاسخی برای مبدا حیاتمان ، پاسخی برای آنچه در انتها در انتظار ماست و دلیلی برای حضورمان در میان میلیونها ستاره دیگر.

پس به شما تبریک می‌گویم برای تلاش و جستجویتان به دنبال رسیدن پاسخی به ابن سوالها و امیدوارم که قوه تخیلتان راهنمای شما در یافتن آنها باشد و این آگاهی جدید را با سایر عاشقان فضا تقسیم کنید.

/ 0 نظر / 33 بازدید